Stichting Vivat

Geef met een glimlach, leef met een glimlach!
maandag 18 juni 2018


Stichting Vivat Welzijn is een onafhankelijke organisatie, los van zorginstellingen en/of woongroepen. De stichting heeft eigen statuten, een onafhankelijk voorzitter en voert een strak financieel beleid.

Naast bestuurders vanuit zorginstellingen heeft de stichting ook onafhankelijke leden vanuit de samenleving. Deze samenstelling waarborgt een gedegen beleid en een evenwichtige besluitvorming waarmee verstrengeling van belangen wordt voorkomen.

Beleidsplan

Een aanvraag kan gedaan worden door een particulier, mantelzorger, vrijwilliger of medewerker van een zorginstelling. Bij elke aanvraag toetst en beoordeelt het bestuur op ‘toegevoegde welzijnswaarde’ en of deze direct ten goede komt aan de mensen van de doelgroep. Daarna volgt de beslissing al dan niet een bijdrage toe te kennen en organiseert Vivat eventueel verschillende activiteiten en acties voor de daarvoor benodigde middelen. In het jaarverslag zijn alle uitgeoefende activiteiten en donaties terug te vinden.

Beloningsplan

Stichting Vivat Welzijn is een vrijwilligersorganisatie pur sang. Vivat kent geen loon- of salariskosten

© 2018 Stichting Vivat!
disclaimer | privacy policy | webdesign & realisatie: www.webbros.nl

ANBI Stichting Vivat! Welzijn staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)