Stichting Vivat

Geef met een glimlach, leef met een glimlach!
maandag 18 juni 2018

Stichting Vivat Welzijn is een kleine organisatie van betrokken vrijwilligers met het hart op de goede plaats die
zich inzetten voor al of niet zelfstandig wonende ouderen binnen zorginstellingen en zij die nog thuis wonen,
in of rond de gemeente Nijkerk.

Het betreft uitsluitend projecten en vormen van ondersteuning voor ouderen die langdurig afhankelijk zijn van
zorg waarin niet voorzien wordt door de bestaande basisvoorzieningen (zie verder onze projecten en doelen).
Zowel vrijwilligers als mantelzorgers zijn onder de huidige omstandigheden onmisbaar en Stichting Vivat Welzijn
geeft naast haar aandacht voor de ouderen, ook juist alle prioriteit aan de ondersteuning en support van deze
belangrijke groep van vrijwilligers want: ‘’zonder de vrijwilligers van vandaag,  valt de zorg stil’’ !
Het gaat hierbij niet om de dagelijkse basis van zorg,  w.o.  verpleging en een warme maaltijd maar juist om die
dingen die kunnen bijdragen aan directe verbetering van de leefomstandigheden van mensen, persoonlijk en in
groepsverband en alleen waar dat ook écht nodig is en andere voorzieningen ophouden of niet (meer) beschikbaar
zijn.

De Vivat organisatie is transparant, dat wil zeggen, er worden geen onnodige kosten gemaakt. Vivat kent dan ook
geen loonkosten, onkostenvergoedingen en andere kosten die nadelig zijn voor de (door u ) ingebrachte gelden
en giften. Zo zit dat....simpel, meetbaar en controleerbaar  !
Stichting Vivat Welzijn beschikt verder over een zogenaamde ANBI- (Algemeen Nut Beogende Instelling) certifi-
cering onder nummer: RSIN 8161.33.219.
Kortom: Bij Stichting Vivat Welzijn weet je waar je geld blijft !

© 2018 Stichting Vivat!
disclaimer | privacy policy | webdesign & realisatie: www.webbros.nl

ANBI Stichting Vivat! Welzijn staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)