Stichting Vivat

Geef met een glimlach, leef met een glimlach!
maandag 18 juni 2018

Stichting Vivat! Welzijn is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. Zij heeft een passie voor mensen en hun welzijn. Daarom zet Vivat zich in voor het welbevinden van mensen die een langdurige zorgindicatie hebben in of rondom de gemeente Nijkerk, thuis of in een zorgomgeving. Vrijwilligers en mantelzorgers worden door Vivat als een dusdanig onmisbaar en waardevol onderdeel van de zorg rondom genoemde mensen gezien, dat zij daarmee ook binnen de doelgroep van Vivat vallen.

Het gaat hierbij niet om de dagelijkse zorg, verpleging en een warme maaltijd maar juist om toegevoegde zaken die kunnen bijdragen aan meer kwaliteit van leven en leefomstandigheden.

Wij willen ook een brugfunctie vervullen tussen bewoner/patiënt en de ondersteunende vrijwilliger. Beiden hebben elkaar nodig maar zijn zich daar niet altijd van bewust. De stichting ziet het dan ook als één van haar taken om de activiteiten naar beide groeperingen met aandacht en zorgvuldigheid te begeleiden en waar nodig van extra faciliteiten te voorzien.

De stichting wil haar doelen verwezenlijken door het bijeenbrengen van financiële middelen voor recreatieve en welzijnsstimulerende activiteiten en projecten via maatschappelijke organisaties, bedrijfsponsoren, particulieren/sympathisanten en ondersteunende donateurs. Eigen initiatieven en voorlichting is ook onderdeel hiervan.

Verder stimuleert Stichting Vivat Welzijn alle initiatieven die werving, begeleiding, vorming, training en ondersteuning van vrijwilligers(groepen) kunnen helpen bevorderen.

De organisatie is transparant en werkt kostenbeheersend. Stichting Vivat Welzijn beschikt over de zogenaamde ANBI- (Algemeen Nut Beogende Instelling) certificering :RSIN 8161.33.219.  De stichting voldoet als zodanig aan de eisen die hier aan gesteld worden en is ingeschreven bij de KvK Gooi en Eemland onder nummer 32082555.

© 2018 Stichting Vivat!
disclaimer | privacy policy | webdesign & realisatie: www.webbros.nl

ANBI Stichting Vivat! Welzijn staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)