Voor de bewoners van de PG-woongroepen in Carré van woonzorgcentrum De Pol werd voor boven de terrassen twee schaduwdoeken gevraagd, alsmede beplanting rondom de palen met schaduwdoek op het terras bij het Bruisend Hart, kosten € 2.600,-. Twee bestuursleden gaan onderzoeken welke schaduwdoeken het meest geschikt zijn.
Het bestuur heeft in haar laatste vergadering goedkeuring verleend tot voornoemd bedrag.