Stichting Vivat

Geef met een glimlach, leef met een glimlach!
woensdag 25 april 2018

De komende maanden zullen in meerdere Nijkerkse Zorgcentra waaronder Woonzorgentrum De Pol en Huize Sint Jozef enkele gelegenheidsconcerten worden gehouden in samenwerking met Stichting Muziek in Huis. De opzet van deze concerten is vierledig en met name bedoeld voor de bewoners van de Zorgcentra maar ook familie, vrijwilligers en de inwoners uit de directe omgeving worden in de gelegenheid gesteld deze informele concerten bij te wonen en te genieten van zowel het muzikale als artistieke aanbod van de deelnemende muzikanten. Er worden combinaties samengesteld die zowel de getalenteerde amateur als de gevorderde professional de gelegenheid geeft om zich te presenteren voor een breed geschakeerd publiek. De klassieke school komt in brede zin aan bod en wordt zowel wisselend uitbundig en dan weer ontroerend voor het voetlicht gebracht als een streling voor het oor. De komende weken zullen wij u verder informeren over deze concerten en verwijzen u hiervoor naar de aanvullingen op onze website en artikelen in de plaatselijke pers.

Warm aanbevolen!

© 2018 Stichting Vivat!
disclaimer | privacy policy | webdesign & realisatie: www.webbros.nl

ANBI Stichting Vivat! Welzijn staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)